31 de gener del 2012

El 4de10fm a la taula de puntuació del Concurs.

Prova de 4d10fm dels C. de Vilafranca.1.11.1996
No m'agraden els punts , ni tampoc els rànquings castellers , només pel Concurs de Castells , és quan li trobo més sentit , òbviament. Però quan els Minyons de Terrassa van obrir una nova escletxa sobre el 4 de 10 amb folre i manilles la passada temporada , una de les discussions que alguns vam fer sobre aquest castell va ser la seva puntuació . A la taula de puntuacions , se'l va considerar amb 3014 punts si era Carregat o 3617 si és Descarregat . Corresponen els mateixos punts d'una sèrie de castells no assolits a dia d'avui , un grup de castells estratosfèrics però puntuats de la mateixa manera , injusta , malgrat no s'hagin fet .
I es canviaran aquetes puntuacions? per què val el mateix un 3de9 sense folre que un 4 de 10fm? En canvi, d'un castell que sí s'ha carregat en 2 ocasions , com és la Torre de 9 amb folre , apareix puntuada entremig d'aquestes construccions no assolides amb 2826punts (carregada) i 3391 punts descarregada, en detriment dels 3617 del 4d10fm descarregat . 

Les diferències entre els castells assolits i els que no són molt diferents. Del 3d10fm carregat a la td9f carregada només separen 618 punts , en canvi del 3d10fm descarregat al 4d10fm descarregat els separen 967 punts, una diferència molt bèstia i res a veure amb les diferències entre un 3 i 4 de 9 amb folre molt més ajustat. Quin és el criteri ?  Malgrat que els castells que surten a la taula subratllats en vermell no s'hagin fet , per què estan puntuats tots per igual? No sé pas on situaria el 4d10 , però del que estic segur és que no té res a veure amb castells com el 3d9sf , pd7sf o el pd9fmp . I aquesta temporada del 2012 a més de ser temporada de Concurs , podria ser l'any en què el 4de10 torni a plaça com ja es va  provar, sense èxit l'1 de novembre del 96 pels Castellers de Vilafranca, la primera vegada que s'afrontava un castell de 10 pisos a plaça . 

 3de10sm(c)3858
 4de10sm(c)3858
 Pde7sf3617
 4de10fm3617
 3de9sf3617
 Pde9fmp3617
 Tde9sm3391 
 Pde7sf(c)3014 
 4de10fm(c)3014 
 3de9sf(c)3014 
 Pde9fmp(c)3014 
 Tde9sm(c)2826
 3de10fm2650
 Tde8sf2529
 4de9sf2409
 3de10fm(c)2208

1 comentari:

cigró ha dit...

Jeje Deunidó per no agradar-te els punts.

Per crear la taula de puntuació es van necessitar resoldre 2 blocs.
1er BLOC: Consensuar un ordre de dificultats de les estructures castelleres.
La novetat des de el concurs 2006 (adaptant el DESC20) va ser que entre un castell i el mateix descarregat podrien incorporar-se altres castells de dificultats semblats ex: abans 4d7C > 4d7 >3d7C > 3d7 des de 2006 4d7C>3d7C>4d7>3d7. Potenciant castell decarregat. Amb salts qualitatius d'estructres 3d7 >4d7aC el decarregat d'inferior nivell no supera al carregat de nivel superior.
Així podem trobar una ordenació sense punts.
En el bloc de castells de color vermell, que fas referència, són castells que no s'han coronat i es van agrupar amb dificultats evidents: 4d10sm seria més difícil que amb fm.
El cas de la Td9sm(c) es va decidir que seria d'una dificultat superior al bloc 3d10fm,Td8sf, 4d9sf, i que si alguna vegada és descarregués sería d'una dificultat superior que CARREGAR el bloc vermell Pd7sf,4d10fm,3d9sf,pd9fmp.

2on BLOC: Puntuem aquesta ordenació.
Tots tenim clar que segons per quines actuacions no calen punts. Normalment quan els 3 castells son de nivell semblant i són descarregats. ARA BÉ! Que passa si una colla fa 3 castells carregats i altre fa menor dificultat descarregat? o si una colla nomes fa 2 castells de gama més alta i altre 3 de gamma inferior? etc? El concurs necessita una eina que doni resposta a totes les possibilitats.

Per realitzar aquests punts, es va crear un algoritme de càlcul perque resolgués actuacions (de 3 castells) i es comparés amb altres actuacions que prèviament s'havien escollit. També un altre dels criteris es que es premiava el propi castell descarregat que realitzar el de nivell superior carregat en l'actuació. i que Per culpa de la progressió els valors inicials dels punts fossin d'un valor petit.

Concurs 2012
S'ha de incloure nous castells a la taula i revisar els existents. Cal recalcular l'entrada d'aquests castells i com afecten en el comparatiu d'actuacions.
INDEX 2012
Els punts només "resolen" comparacions de 3 castells VS 3 castells, on el resultat és vàlid encara que sigui d'un punt (actuacio1 >actuacio2). Existeix distorsió quan aquests punts es fan servir per rànquings perque ja comparem 15 castells VS 15 Castells o altres progressions i ara SÍ que la diferència de punts resultant pot decidir crear resultats distorsionats al sentit "comú".

Així que jo faig servir els rànking com una eina estadística que m'ajuda a valorar les colles i saber quin nivell tenen.

Entenc que no puguis estar d'acord amb tot lo que he explicat. jo mateix també no compaterteixo al 100% el que es va decidir...però això deu ser consensuar.