30 de novembre de 2007

LES 10 MILLORS ACTUACIONS DEL 2007

1- 4d9AgC, 2d9fm,pd8fm C.de Vilafranca
2- 4d9ag,2d9fm,3d9f,pd7f C.de Vilafranca
3- 3d9f,2d9fm,4d9f,pd8fm C.de Vilafranca
4- 3d9f,4d9f,2d9fm,pd7f C.de Vilafranca
5- 2d9fm,3d9f,4d9fC,pd6 C.de Vilafranca
6- 3d9f,4d8ag,4d9fc,pd8fm Vella de Valls
7- 3d9f,2d9fmC,4d9f M.de Terrassa
8- 3d9f,3d8ag,4d9f,pd7f C.de Vilafranca
9- 3d9f,4d8ag,4d9f,pd7f C.de Vilafranca
10- 3d9f,5d8,4d9f,pd7f C.de Vilafranca

En aquestes actuacions, es comta l'actuació més complerta,és a dir, 3 rondes+la ronda de pilars. Només comtem una mateixa actuació per colla.Hi hà colles que han assolit repetir una de les millors actuacions de la temporada com a mínim en dos o més ocasions.No s'hi inclouen els possibles castells intentats i no aconseguits en la mateixa.


foto : www.castellersdevilafranca.cat