8 de juny de 2010

La darrera de 8.


L'altre torre de 8 del Camp Nou, la dels Nens del Vendrell l'any 1974 , la darrera d'aquesta colla. 
Encara amb la inscripció "Vendrell" a l'esquena , i un folre curiós amb alguns castellers sense  l'uniforme.